وکیل بیمه

دانستنی های وکیل بیمه

کلیات قانون بیمه

بیمه عملیاتی است که در آن بیمه گر، افرادی (بیمه گذاران) را که در معرض حادثه و یا خطر هستند را سازمان دهی میکند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده است از بیمه گذرانی که این حادثه عملا برای آن ها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید

و یا بیمه عقدی است که بیمه گر با قبول مجموعه خطر ها و آسیب ها در ازای دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گذار) تعهد میکند در صورت تحقق خطر معین خسارت وارد به او یا شخص دیگر را جبران کرده و یا مجه مشخصی یک جا یا به صورت مستمرا بپردازد و یا خدمتی انجام دهد

آشنایی با اصلاحات بیمه ای

عرضه کننده بیمه:  موسسات بیمه ای، نمایندگان بیمه و دلال رسمی (کارگزار) بیمه می باشد.

موسسه بیمه: شرکتی می باشد که دارای مجوز و پروانه فعالیت از بیمه مرکزی بوده و مجاز به انجام مراحل و عملیات بیمه است.

بیمه گر: شخص حقوقی می باشد که متعهد میشود در قبال دریافت دریافت وجه یا وجوهی از طرف شخص ثالث در صورت بروز حادثه ای خسارت و ضرر وارده به مشار الیه یا کسی که فرد به عنوان ذی نفع معرفی کرده است را جبران کند.

بیمه گذار: فردی است حقوقی یا حقیقی که در ازای پرداخت مبلغی معین، عواقب ناشی از خطررات مشخص شده را نزد بیمه گر بیمه می نماید.

حق بیمه: مبلغی است که بیمه گذار به بیمه می پردازد، به عبارتی دیگر، وجهی که بیمه گذار به ازای دریافت حمایت و تعهد بیمه گر برای جبران ضرر و خسارات وارده به موضوع بیمه در صورت وقوع یا رخ دادن حادثه تحت پوشش بیمه نامه می پردازد.

سوالات بیمه و مشاوره حقوقی

سوالات بیمه اتومبیل

سوالات بیمه آتش سوزی

سوالات بیمه باربری

سوالات بیمه اشخاص

سوالات بیمه مسئولیت

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط

  • مدارک لازم جهت دریافت خسارت از شرکت های بیمه در بخش های زیر شما نحوه دریافت خسارت از شرکت های بیمه ای را خواهید آموخت ، مدارک زیر اسنادی هستند که به ط

  • دریافت خسارت بیمه ثالث بیمه شخص ثالث باید موراد زیر را پرداخت نماید : – هزینه معالجه (پزشکی) زیاندیده (مصدوم ترافیکی) دربیمارستانهای دولتی مجانی ودربی

  • آموزش دریافت خسارت بیمه بدنه از شرکت بیمه جبران خسارت های وارد به موضوع بیمه و هزینه های مربوط ، به شرح زیر در تعهد بیمه گر(شرکت بیمه) خواهد بود : خسا