وقف – انواع وقف – وقف در قانون مدنی

دانستنی های وقف

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی وقف

من میخواهم ملکی را خریداری کنم چطور میتوانم متوجه بشم که سند ساختمانی اصل بوده و جعلی یا مشکل دار نیست، یا در طرح شهرداری و ... وجود ندارد و مشکلی ندارد؟

برای اطلاع از جزئیات سند میتوانید به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنید و این که ملک در طرح شهرداری است یا خیر باید به شهرداری مراجعه کنید.

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط