نفقه چیست؟ نفقه زن و فرزند چقدر است؟

دانستنی های نفقه

طبق قانون مدنی نفقه ، به معنای تامین نیازهای متعارف و متناسب زندگی است؛ بنابراین فراهم نمودن مسکن و اثاث آن، خوراک، پوشاک، هزینه درمان و بهداشت و … از مصادیق نفقه است که در خصوص پرداخت آن به همسر باید شأن زن عایت شود؛ به عنوان مثال نفقه­ای که به خانم دارای تحصیلات عالیه و از خانواده مرفه تعلق می­گیرد بیش­تر از خانمی است که تحصیلات پایین­تری دارد و یا از خانواده­ای با سطح متوسط است.

 

وکیل خانواده حقوق

 

بنابراین طرفین تنها در صورتی مجاز به اخذ گواهی عدم انجام تعهد یا به تعبیر عرفی آن گواهی عدم حضور هستند که اولاً تاریخ حضور و دوماً آدرس دفترخانه به صراحت معلوم باشد؛ بنابراین چنان­چه در موارد مذکور به توافق قبلی نرسیده­اند، پیشنهاد می­شود از طریق ارسال اظهارنامه مراتب به اطلاع طرف مقابل برسد تا در صورت عدم حضور، شخص بتواند نسبت به اخذ گواهی اقدام نماید.

اما فایده اخذ گواهی مذکور، به این مهم برمی­گردد که عدم انجام تعهد طرف مقابل، حضور متقاضی و فراهم بودن شرایط اجرای تعهد از سوی ایشان، توسط یک مقام رسمی گزارش می­شود و می­ توان به عنوان دلیل محکمه پسند و متقن جهت مطالبه خسارت یا الزام به تنظیم سند رسمی استفاده کرد.

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی نفقه

برای تکلیف شوهر به پرداخت نفقه، چه شرط یا شرایطی لازم است؟

تنها شرط لازم برای تکلیف شوهر به پرداخت نفقه، تمکین زن است اما مراد از تمکین، زندگی با شوهر، همکاری در اداره خانواده و رفع نیاز جنسی ایشان است.

اما چنان­چه زن، به علت شرعی و قانونی همچون ترس از به خطر افتادن سلامت جسمی یا روحی از تمکین امتناع کند همچنان مستحق دریافت نفقه است.

آیا در ازدواج موقت نیز، به زن نفقه تعلق می­گیرد؟

نفقه از آثار ازدواج دایم است و به حکم قانون، بی آن که نیاز به توافق باشد، ایجاد می­شود. اما در عقد موقت این تکلیف وجود ندارد مگر آن­که شرط شود یا عقد مبتنی بر آن واقع شود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه همسر چیست؟

پرداخت نفقه، حاوی دو ضمانت اجرای کیفری و حقوقی است. زوجه با استناد به عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه می­تواند برنده دعوای طلاق باشد و چنان­چه زوج علی­رغم استطاعت مالی و تمکین زن از پرداخت نفقه امتناع کند به حبس محکوم می­شود و یا دست کم با اقامه دعوای حقوقی نفقه، اموال همسرش را به عنوان بدهکار جلب کند یا اموالش را توقیف نماید.

آیا زوجین می­توانند توافق کنند که نفقه در مدت طولانی، به میزانی ثابت باشد؟

اگر بعد از مدتی، مقدار توافق شده تکافو رفع احتیاجات را نکند این توافق باطل است؛ زیرا قواعد مربوط به نفقه اًمری بوده و هر شرطی که منجر به از بین رفتن فلسفه وجودی آن – تامین معاش- بشود، فاقد هرگونه اثر حقوقی است.

آیا زن می­تواند مخارج روزهای گذشته را که شوهر پرداخت نکرده و او از پس انداز خود خرج نموده طلب کند؟

از میان افراد واجب النفقه، تنها زن می­تواند نفقه ایام گذشته خود را مطالبه کند. البته باید توجه داشت طرح شکایت کیفری در این فرض منتفی خواهد بود؛ زیرا جرم عدم پرداخت نفقه ناظر به زمان حال است.

اگر خانمی منزل شوهرش را بدون اجازه او ترک کرده باشد می­تواند برای مطالبه نفقه فرزندش اقدام کند؟

عدم پرداخت نفقه به زوجه ولو با عذر قانونی، مانع پرداخت نفقه به فرزند نیست پس چنان­چه فرزند بالغ نباشد مادر به عنوان قیم اتفاقی می­تواند برای مطالبه نفقه فرزندش شکایت کند.

اگر زن حق نفقه خود را اسقاط کند و بعد پشیمان شود، آیا می­تواند آن را مطالبه کند؟

بله می­تواند، همان طور که در بالا اشاره شد قواعد نفقه، به موجب قانون به اراده طرفین تحمیل می­شوند و شرط خلاف آن پذیرفته نمی­شود.

آیا پدر هم می­تواند از فرزندان خود نفقه مطالبه کند؟

بله اگر پدر ندار باشد و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی تامین معاش کند و فرزندانش متمکن باشند می­تواند از آن­ها نفقه بخواهد.

اگر زوج حاضر به پرداخت نفقه نباشد و بستگان زن به او وجهی پرداخت نمایند بعداً می­توانند آن را مطالبه کنند؟

شوهر مکلف به پرداخت نفقه است اما عدم پرداخت نفقه از سوی وی، موجبی برای تجویز قرض با حق رجوع به شوهر نیست و تنها راه قانونی رجوع به مرد، این است که بستگان زن، برای پرداخت نفقه به ایشان، از دادگاه اجازه قرض بگیرند.

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط