دستور تخلیه

دانستنی های دستور تخلیه

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی دستور تخلیه

ملکی در اختیار سرایدار بوده و وی به نوعی متصرف آن بوده است و حالا مالک(مالک سند رسمی) ملک را به تصرف خود آورده است و سرایدار علیه وی شکایت تصرف عدوانی کرده است، آیا امکان پذیر است؟

در صورت عدوانی ملاک سابقه تصرف فرد می باشد ولی مدرک و ادله لازم برای اثبات دعوی تصرف عدوانی ، سند رسمی ملک توسط فردی است که شکایت می کند.

ملک من در طرح تفضیلی شهرداری که مربوط به فضای سبز است قرار گرفته است من را راهنمایی کنید؟

باید موارد طرح تفضیلی را از شهرداری بپرسید و شهرداری باید قیمت زمین را به نرخ روز محاسبه کند و یا زمینی را با زمین شما عوض کند، در صورت عدم رعایت قیمت به نرخ روز می توانید از شهرداری به دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط