تصرف عدوانی

دانستنی های تصرف عدوانی

وکیل ملکی، وکیلی است که تخصص و تجربه لازم در دعاوی مربوط به املاک را که به صورت کیفری و حقوقی میباشد را دارد.

 

متداول ترین پرونده های حقوقی ملکی:

 

متداول ترین پرونده های کیفری ملکی:

 

الزام به تنظیم سند رسمی از متداول ترین پرونده های حقوقی ملکی میباشد که معمولا فروشندگان از حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی خودداری می کنند که دلایلی مختلفی من جمله عدم توانایی پرداخت بدهی بانک و فک رهن آن، بالا رفتن ارزش ملک یا اختلاف به وجود آمده پس از انجام مبایعه نامه و دریافت ثمن معامله دارد.

 

وکیل ملکی با تجربه و تخصص خود در پرونده های ملکی مانند الزام به تنظیم سند رسمی میتواند زمان را تسریع، خسارت های مورد تعهد فروشنده، فک رهن ملک در صورت در رهن بانک بودن ملک را خواستار شود.
و در نهایت در صورتی که فروشنده پس از رای دادگاه حاضر به حضور در دفتر اسناد رسمی نشد، نماینده دادگاه بجای وی نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام خواهد کرد.

 

در پرونده های کیفری ملکی مانند تصرف عدوانی ، اثبات عدوانی بودن تصرف فرد و این که چه مدارکی باید به بازپرس و دادسرا ارائه شود نیازمند وکیل با تجربه و متخصص در این حوزه میباشد در صورت عدم رعایت موارد ممکن است پرونده ردشده و قرار منع تعقیب توسط دادسرا یا داگاه صادر شود.

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی تصرف عدوانی

ملکی در اختیار سرایدار بوده و وی به نوعی متصرف آن بوده است و حالا مالک(مالک سند رسمی) ملک را به تصرف خود آورده است و سرایدار علیه وی شکایت تصرف عدوانی کرده است، آیا امکان پذیر است؟

در صورت عدوانی ملاک سابقه تصرف فرد می باشد ولی مدرک و ادله لازم برای اثبات دعوی تصرف عدوانی ، سند رسمی ملک توسط فردی است که شکایت می کند.