تخلیه املاک مشاعی

دانستنی های تخلیه املاک مشاعی

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی تخلیه املاک مشاعی

منزل ما به صورت مشترک و سند قطعی به نام من و برادرم(3 دونگ، 3دونگ) می باشد، چطور میتوان ملک را تقسیم کرد و از منافع آن استفاده کرد؟

ملک مشاعا به نام هر دو فرد می باشد و هر دو برادر (مالک) باید در مورد فروش یا ساکن شدن آن به توافق برسند و در صورت عدم توافق باید در دادگاه و ارئه دادخواست فروش ملک مشاعی این اختلاف را حل کنند.

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط