تخلیه املاک مسکونی

دانستنی های تخلیه املاک مسکونی

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی تخلیه املاک مسکونی

ملکی در اختیار سرایدار بوده و وی به نوعی متصرف آن بوده است و حالا مالک(مالک سند رسمی) ملک را به تصرف خود آورده است و سرایدار علیه وی شکایت تصرف عدوانی کرده است، آیا امکان پذیر است؟

در صورت عدوانی ملاک سابقه تصرف فرد می باشد ولی مدرک و ادله لازم برای اثبات دعوی تصرف عدوانی ، سند رسمی ملک توسط فردی است که شکایت می کند.

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط