الزام به اخذ پایان کار

دانستنی های الزام به اخذ پایان کار

سوالات از وکیل و مشاوره حقوقی الزام به اخذ پایان کار

من میخواهم ملکی را خریداری کنم چطور میتوانم متوجه بشم که سند ساختمانی اصل بوده و جعلی یا مشکل دار نیست، یا در طرح شهرداری و ... وجود ندارد و مشکلی ندارد؟

برای اطلاع از جزئیات سند میتوانید به سازمان ثبت اسناد مراجعه کنید و این که ملک در طرح شهرداری است یا خیر باید به شهرداری مراجعه کنید.

دو ماه است که زمینی را به صورت قولنامه خریداری کرده ام و مبلغ آن را پرداخت کرده ام و از زمان قولنامه درج شده است گذشته است و فروشنده تعهدات خود را انجام نداده است، در صورتی که بخواهم قرارداد را فسخ کنم و پولم را بگیرم به چه صورتی می باشد؟

اگر در یکی از بند های قرارداد شرایطی برای فسخ قرارداد با توجه به شرایط شما وجود داشته باشد امکان فسخ قرارداد وجود دارد در غیر اینصورت میبایست دادخواست الزام به ایفای تعهد یا الزام به تنظیم سند رسمی بدهید.

من یک آپارتمان را که سند تک برگ داشته است خریداری کرده ام، جهت تعویض سند و گرفتن سند تک برگ به نام خودم چه مدارکی نیاز می باشد؟

۱- خلاصه معامله ( ارسال توسط دفترخانه) ۲- درخواست خریدار ۳- سند مالکیت قبلی ۴- پرداخت هزینه صدور سندمالکیت جدید ۵- کدملی و آدرس مالک ۶ – نشانی ملک و کدپستی ملک ۷- هزینه صدور مالکیت تک برگی

نمونه رای دادگاه

مقالات مرتبط